top of page

ARBEJDSOMRÅDER

Corporate & Commecial

Corporate & Commercial

Corporate & Commercial er i hjertet af alle kunders forretning, vi kan assistere med mere udstrakte og komplekse projekter, samt general dag til dag rådgivning. Vores services dækker alle forretningsfaser fra etableringen og gennem vækst og udvidelse til M&A og IPO.

 

Ydermere har vi en udvidet viden og erfaring indenfor udarbejdelse, tolkning og kontrakt forhandlinger samt at give strategisk rådgivning. Vi dykker helt ned i de juriske detaljer, grundet vores forretningsindsigt er afgørende for at opnå ideelle, praktiske og varige løsninger.

 

Vi kan assistere dig med:

 

  • Ændring af vedtægter for virksomheden

  • Oprettelse af virksomhed og etablering

  • Kapitaludstedelser

  • Udarbejdelse, tolkning og forhandling af kontrakter

  • Franchise aftaler

  • Generelle forretningsbetingelser

  • Licens aftaler

  • Fusioner og opkøb

  • Ejer aftaler

 

Vi kan forbinde dig med relevante rådgivere, som kan assistere dig med dine corporate & commercial aktiviteter udenfor Skandinavien gennem vores internationale netværk. Derved kan vi agere, som en troværdig rådgiver, som kan sikre at den eksterne konsultation bliver gjort effektivt og rettidigt.

Dispute Resolution

Konflikt Løsning

Vi yder praktisk og juridisk konsultation indenfor alle områder af konfliktløsning, inklusiv retssager og alternative konfliktløsninger, nationale og internationale, både gennem mægling og i voldgift. Vi identificerer de markante problemer i en konflikt og kommunikere disse ud på en let forståelig måde for vores klienter. Herved sikre vi at vores klient forstår de strategiske valg og skridt, der skal tages.

 

Det er oftest hensigtsmæssigt at forlige sagen, da konfliktløsning er dyrt samt tidskrævende. At gå videre med en retssag kan have fatale konsekvenser for forretningsforholdet mellem de involverede parter. Imidlertid kan et forlig ikke altid være muligt eller at foretrække. Klientens deltagelse og villighed til samarbejde og overdragelse af dokumenter, fakta og beviser i en konfliktløsning er yderst vigtig for at nå en vellykket løsning. Vi sørger for at være i tæt dialog med vores klient fra begyndelsen og frem til afslutningen på en juridisk konflikt. I denne proces vil vi diskutere og foreslå forskellige taktikker til anvendelse, samt reevaluere de strategier, som er nødvendige.

Sport & E-sport

Sport & E-sport

Nordic Legal har betydelig erfaring indenfor sportslovgivningen, inklusive E-sport, repræsentation af hold, atleter og sportsproduktionsenheder.

 

Firmaet kompetencer og viden indenfor sportsjura og relaterede forretningssektorer, som gambling gør det til en stærk partner for sponsorer og produktionsvirksomheder. Gennem vores aktiviteter indenfor gambling området har vi et tæt samarbejde med sportsbetting firmaer, relevante myndigheder og sportsorganisationer for at bevare integriteten indenfor sport og bekæmpe match fixing og anden relateret kriminalitet.

 

Vi rådgiver og assistere i alle anliggender relateret til sport, inklusive kontrakter af alle slags, partsrepræsentation i juridiske tvister og transaktioner forbundet med handel af atleter mellem hold.

 

De Skandinaviske lande er blandt de ledende lande indenfor E-sport, og deres popularitet er stadig voksende år efter år. Nordic Legal er blandt eksperterne indenfor E-sport og er en aktiv rådgiver for det danske E-sports forbund (Esport Danmark).

 

 

I det følgende finder du vores kapitel om sportslovgivning for Danmark udgivet i Chamber & Partners:

Gambling

Gambling

Nordic Legal er specialiseret og er blandt de ledende advokatfirmaer indenfor gambling og gambling relateret lovgivning. Partnerne i Nordic Legal er anderkendte blandt de bedste juridiske eksperter indenfor gambling relateret lov. De er specialister i kontraktmæssige spørgsmål og love og regler, der styrer spillemarkedet, såsom love og regler om bekæmpelse af hvidvask, databeskyttelse, reklame standarder og forbrugerrettigheder.

 

Vi har en udvidet erfaring indenfor forberedelse og aflevering af licens ansøgninger for nye og eksisterende spiludbydere. Vi ved hvad der skal til for at oprette en ny spilvirksomhed i et nyt marked. Igennem licensansøgningsprocessen vil vi assistere dig med at forberede de nødvendige forretningsplaner og politiker (som politiker indenfor socialt ansvar og ansvarligt spil). Vi vil tage kontakt til tilsynsmyndigheden for at sikre en hurtig og smidig ansøgningsproces.

Vi har en udvidet ekspertise i næsten alle detaljer indenfor spil regulativer, compliance, vejledning fra regeringen og juridisk praksis fra domstolene. Derfor er vi i en perfekt situation til at vejlede dig med lige det spørgsmål du sidder med relateret til compliance med spillovgivningen.

Fintech & Krypto valuta

Nordic Legal er erfarende indenfor rådgivning af FinTech klienter, der bl.a. tilbyder betalings services, investerings services og finansielle transaktioner. Vi rådgiver i ejerskabs aftaler, finansiering, finansielle regulativer, Corporate & Commercial, compliance & GDPR, immaterielle rettigheder (IPR), IT & teknologi.

 

Vi har et tæt forhold til vores klienter og en fundamental forståelse af deres forretninger, hvilket er afgørende i vores ydelse af juridisk rådgivning, som bringer værdi i et forretningsperspektiv.

bottom of page